Bli kund

Meny

Ett liv på dina villkor

Syftet med personlig assistans är att du så långt det är möjligt ska leva det liv du vill leva. Ett liv på dina villkor. Eftersom vi alla har olika behov och önskemål har Livsanda därför ett så flexibelt erbjudande som möjligt.

En del önskar hjälp med allt i processen kring assistans – rekrytering och anställning av assistenter, all schemaläggning och administration.  Andra sköter gärna mycket själva, till exempel rekrytering. Då finns vi bara med som arbetsgivare för assistenterna och sköter administration kring löner och ekonomi. Huvudsaken för oss är att det är du som bestämmer vad som är bäst för dig. Dessutom är inget beslut ristat i sten. Vill du ändra på något räcker det oftast med ett samtal eller mail.

Lite mer-garanti

Det är så lite som krävs. Så lite som kan göra stor skillnad. Det är så lite som betyder så mycket. Ibland bara ett ord. Därför gör vi alltid lite mer. Vill lite mer. Lite mer av allting. För våra kunder, deras anhöriga och våra assistenter. Engagerar oss lite mer och lyssnar lite mer. Tänker lite mer och är lite öppnare. Lite mer livsglädje helt enkelt.

Livsanda, Lite mer-garanti, Stämpel
Kram

Engagerat

Ta del av våra Levande hus, resor och festligheter. Vi gillar att träffas under lediga former. Flera gånger om året hälsar vi alla välkomna till ”Livsandas levande hus” med olika teman. Vi arrangerar också besök och resor till t.ex. konserter, sportevenemang och andra aktiviteter. Självklart har vi även julfest för kunder och anställda.

Kram

Flexibelt

Vi formar samarbetet utifrån dina behov. Hur mycket råd, stöd och hjälp du önskar av oss avgör du. På samma sätt som att det är du som bestämmer vilken profil dina assistenter ska ha och hur du vill ha din assistans utformad. Varje år mäter vi också hur nöjda våra kunder är med vårt bemötande, vår servicegrad och hur vårt arbetssätt upplevs – allt för att kunna förändra och bli bättre.

Trygg

Jour, Livsandapärm, arbetsplatsmöten var 6:e vecka och månadsrapporter. Som kund hos oss har du din personliga Livsandapärm med all information du behöver. Minst var 6:e vecka har vi arbetsplatsmöten dig, dina assistenter och din kontaktperson för att stämma av att du är nöjd. Varje månad får du också en rapport kring allt ekonomiskt. Vi har även jour mellan 00-00. Det kan också vara tryggt att veta att vi är VO-godkända (lämplighetstillstånd att bedriva assistansverksamhet) samt har AAA soliditet, vilket är det högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få.

Nära

Vi är aldrig längre bort än tre timmar från dig. Närhet är viktigt – såväl själslig och fysisk som geografisk. Därför har vi som regel att våra kunder aldrig ska bo längre bort än att vi kan nå dem på tre timmar.

Personligt

En kontaktperson som gärna tar kundbesök utifrån dina önskemål. Hos oss får du en egen kundansvarig som blir din kontaktperson. Kontakterna varierar utifrån dina önskemål. Vissa vill träffas ofta och andra mer sällan. Några vill ta en fika hemma andra vill träffas hos oss eller äta lunch på stan.

Ansöka om personlig assistans

Behöver du hjälp att ansöka om personlig assistans hjälper vi dig kostnadsfritt genom hela processen – ansökan, hembesök, beslut och eventuell omprövning.

Ansökan

Den som ansöker om personlig assistans behöver först veta om man ska vända sig till kommunen eller Försäkringskassan. För att styrka att man har en funktionsnedsättning behöver man lämna in ett läkarintyg, ADL-bedömning eller andra intyg från till exempel en sjukgymnast. Det är viktigt att intygen bra beskriver personens funktionsnedsättning och behov. Sjukdomstillståndet eller diagnosen bör styrkas av en läkare som har träffat och undersökt patienten. Blanketter för att ansöka om assistansersättning finns på www.forsakringskassan.se.

Hembesök

När ansökan har kommit in till kommunen eller Försäkringskassan kommer en handläggare på hembesök. Vi är gärna med under besöket och hjälper dig genom processen. Vi ser till att ingen viktig information missas och hjälper till att få fram de intyg som krävs.

Beslut

Handläggaren vid Försäkringskassan eller kommunen utför sedan en utredning och skickar hem ett förslag på beslut. Du kan där välja att acceptera förslaget eller inkomma med ytterligare uppgifter eller korrigera felaktigheter. Därefter fattas ett beslut. Om du anser att beslutet är felaktigt kan både kommunen och Försäkringskassan pröva ärendet igen. Information om hur du gör finns i beslutsbrevet.

Bli kund

För oss är det viktigt att du känner dig trygg i processen att bli kund hos Livsanda. Detta oavsett om du är ny kund eller byter från annan aktör. Därför är vi måna om att du vet vad som händer i varje steg, och att det är du som bestämmer hur du vill ha det.

1
2
3
4
5
6

Att bli kund

1. Efter första kontakt

Alltid svar inom 24 timmar.
Du vet vem som är din kontaktperson.
Personligt möte planeras.

2. Möte hos dig eller oss

Tilltänkt kundansvarig presenterar sig.
Livsanda berättar vad vi kan och erbjuder.
Vi lyssnar till din situation och dina önskemål.

3. Avtal skrivs

4. Planeringsmöte

Hur många assistenter behövs?
Finns behovs av rekrytering av nya assistenter?
Vilka kompetenser ska assistenterna ha?

5. Eventuell rekrytering assistenter

Vi hjälper dig kostnadsfritt.

6. Introduktionsmöte hos Livsanda

Hela Livsanda presenterar sig.
Alla assistenter är med.
Du får din Livsandapärm med all info.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Att bli kund

1. Efter första kontakt

Alltid svar inom 24 timmar.
Du vet vem som är din kontaktperson.
Personligt möte planeras.

2. Möte hos dig eller hos oss

Tilltänkt kundansvarig presenterar sig.
Livsanda berättar vad vi kan och erbjuder.
Vi lyssnar till din situation och dina önskemål.

3. Avtal skrivs

4. Ansökan ersättning

Vi hjälper dig kostnadsfritt.

5. Bedömningsmöte assistansersättning

Kommun och Försäkringskassa enskilt eller tillsammans.
Livsanda är med som din rådgivare och hjälp.
Livsanda följer upp möte.

6. Utredning och kommunicering

Utredning tar cirka tre månader.
Kommunicering – du får ta del av allt i utredningen.
Livsanda stöttar och ger råd under processen.

7. Beslut

Förslag på beslut.
Är du nöjd med beslutet går vi vidare.
Önskar du ompröva hjälper vi dig.

8. Rekrytering av assistenter

Vi hjälper dig kostnadsfritt.
Önskemål om assistenternas kompetens.
Planering för att komma igång snabbt.

9. Introduktion hos Livsanda

Hela Livsanda presenterar sig.
Alla assistenter är med.
Livsandapärm med all info.

  Kom i kontakt med oss:

  Vision

  En drivande aktör i skapandet av ett samhälle där alla människor har lika värde och samma förutsättningar. Vi står upp och försvarar ett öppet klimat där alla får lov att vara som de är.

  Värdeord

  Engagemang, Trygghet, Livsglädje, Öppenhet

  Till toppen av sidan
  Hoppa till verktygsfältet